• 17.00-18.00

  Montag1 Std.
  ABO
 • 17.30-18.15

  Montag45 Min.
  ABO
 • 18.30-19.30

  Montag1 Std.
  25 Schweizer Franken
 • 19.30-21.00

  Montag1 Std. 30 Min.
  35 Schweizer Franken
 • 18.00-19.15

  Dienstag1 Std. 15 Min.
  25 Schweizer Franken
 • 18.15-19.15

  Dienstag1 Std.
  20 Schweizer Franken
 • 18.00-18.45

  Mittwoch45 Min.
  27 Schweizer Franken
 • 19.00-19.45

  Mittwoch45 Min.
  27 Schweizer Franken
 • 20.10-21.10 Alte Turnhalle Schwarzenberg

  Mittwoch1 Std.
  20 Schweizer Franken